Google plus Spieki kwarcowe Poznań
Facebook Spieki kwarcowe Poznań

Spieki Kwarcowe Poznań

ul. Poznańska 72

64-530 Kaźmierz

tel.   502-177-799

adam@wielkieplytki.pl

biuro@spiekikwarcowepoznan.pl

poczta@spiekikwarcowepoznan.pl

spieki kwarcowe poznań - logo
autoryzowany wykonawca producenta spieków kwarcowych firmy Laminam

Autoryzowany wykonawca

Copyrights 2016   Dominik Rokosz

spieki kwarcowe poznań

DO GÓRY

DO GÓRY

DO GÓRY

DO GÓRY

DO GÓRY

DO GÓRY

DO GÓRY

ZASTOSOWANIE 

KOLEKCJE 

O SPIEKACH

WŁAŚCIWOŚCI SPIEKÓW 

KWARCOWYCH

reakcja na ogień spieków kwarcowych

Odporność chemiczna: Płyty są odporne na rozpuszczalniki organiczne i nieorganiczne, środki odkażające i detergenty. Można je łatwo czyścić bez naruszania cech powierzchni. Jedyny produkt, który może uszkodzić płyty to kwas fluorowodorowy.

Spieki kwarcowa higiena
odporność chemiczna spieków kwarcowych

Cechy higieniczne powierzchni: Płyty doskonale nadają się do kontaktu z pożywieniem, ponieważ nie uwalniają żadnych substancji pod wpływem wody. Nie dopuszczają one również do tworzenia się pleśni, bakterii i grzybów. Materiał ma odpowiednie certyfikaty do zastosowań w gastronomii oraz medycynie.

     Odporność na ścieranie  (Ścieralność)  norma ISO 10545-6

     Płytki nieszkliwione, takie jak np. płytki ze Spieków Kwarcowych Laminam,  bada się na podstawie normy ISO 10545-6, która określa tzw. ścieralność wgłębną. Jest to objętość wytartego, w czasie badania, z powierzchni płytki materiału (w mm3). Wartość maksymalna, dopuszczalna normą wynosi 205 mm3. Im wartość mierzona jest niższa, tym większa odporność na ścieranie badanego materiału. W przypadku nieszkliwionych płytek Spieków Kwarcowych Laminam, których barwa jest w całej grubości jednakowa, ścieralność ma mniejsze znaczenie, gdyż nawet pewne wytarcie powierzchni nie powoduje wizualnych zmian ich wzoru. Tak więc zalecane jest stosowanie właśnie płytek ze Spieków Kwarcowych Laminam w miejscach o najwyższym nasileniu ruchu pieszego, w miejscach do których dostają się drobiny ścierne, jak np, piasek, takich jak wejścia do budynków użyteczności publicznej, dworce, urzędy itp.  

 

Objętość wytartego, w czasie badania, z powierzchni płytki materiału w Spiekach Kwarcowych jest mniejsza niż 175 mm3 (Sketch Moro =145 mm3, Sketch Avorio =125 mm3, Oxide=156 mm3 )

ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE

     Grupa I - płytki o nasiąkliwości poniżej 3%

Płytki z tej grupy przeznaczone są do wykładania ścian i podłóg wewnątrz i na zewnątrz budynków, mogą być stosowane zarówno w ujemnych jaki i w dodatnich temperaturach. Mogą być używane do wykładania tarasów, posadzek w pawilonach handlowych oraz jako płytki elewacyjne. W przypadku stosowania ich do wykładania podłóg należy wziąć, też pod uwagę ich odporność na ścieranie.

     Grupa II - płytki o nasiąkliwości od 3 do 10%

Płytki z tej grupy przeznaczone są do wykładania ścian oraz podłóg w pomieszczeniach sanitarnych, halach i na korytarzach. Mogą być, też stosowane na zewnątrz, jeśli producent wyraźnie napisał  na opakowaniu, że są mrozoodporne. W przypadku stosowania ich do wykładania podłóg należy również wziąć pod uwagę ich odporność na ścieranie.

     Grupa III - płytki o nasiąkliwości powyżej 10%

Są to płytki o bardzo dużej nasiąkliwości i porowatości - nie są więc mrozoodporne i nie mogą być stosowane na zewnątrz. Charakteryzują się tym też, że mają małą odporność na uderzenia i małą wytrzymałość mechaniczną, dlatego nie powinno się ich układać na podłogach. Przeznaczone są tylko do stosowania na ścianach wewnątrz budynków.

 

W naszym klimacie jako płytki mrozoodporne należy przyjąć płytki o nasiąkliwości poniżej 0,5%. Stosowanie glazury i terakoty włoskiej lub hiszpańskiej oznaczonej jako mrozoodporna w naszym klimacie może wiązać się z pewnym ryzykiem.

Widzimy więc, iż o mrozoodporności decyduje nasiąkliwość.

     Badanie antypoślizgowości w oparciu o normę DIN 51130

 

     W pomieszczeniach i strefach zagrożonych poślizgiem muszą być stosowane posadzki antypoślizgowe. Metoda badania zdolności przeciwdziałania poślizgom uregulowana jest w normie DIN 51130 - (Badanie powłok posadzkowych, Oznaczanie zdolności hamowania poślizgu, pomieszczenia i strefy robocze o zwiększonym ryzyku poślizgu, metoda marszowa, płaszczyzna pochyła). Średni kąt pochylania ustalony w oparciu o szereg wartości pomiarowych pozwala sklasyfikować posadzkę w jednej z sześciu grup

     Skala twardości Mohsa − dziesięciostopniowa skala twardości minerałów charakteryzująca odporność na zarysowania materiałów twardszych przez materiały bardziej miękkie. Została stworzona w 1812 roku przez niemieckiego mineraloga Friedricha Mohsa. Twardość poszczególnych minerałów nie jest ułożona proporcjonalnie i liniowo, lecz ma charakter porównawczy. Minerały są ustawione od najbardziej miękkiego do najtwardszego. Każdy minerał może zarysować minerał poprzedzający go na skali (bardziej miękki) i może zostać zarysowany przez następujący w skali po nim (twardszy). Jest to jedynie skala orientacyjna, a klasyfikacja polega na tym, że jeżeli badany minerał będzie w stanie zarysować powierzchnię minerału wzorcowego, będzie zaklasyfikowany z jego twardością. Przykładowo jeżeli minerał badany zarysuje powierzchnię kwarcu, będąc jednocześnie rysowany przez niego, będzie miał taką samą twardość. Jeżeli minerał badany będzie w stanie zarysować np. kwarc, a ten nie będzie w stanie zarysować materiału badanego, to twardość próbki jest uznawana za co najmniej 7,5 (porównanie z topazem mówi, czy nie jest większa).

Twardość minerałów jest własnością kierunkową tzn., że może być odmienna w różnych kierunkach (przykładem takiej anizotropii twardości jest minerał kyanit (zwanym dawniej dysten co znaczy dwie twardości) o wzorze chemicznym AlVIAlIV[SiO5]. Wzdłuż osi krystalograficznej Z wykazuje twardość ok. 3,5 w skali Mohsa, natomiast prostopadle do tej osi twardość zwiększa się do około 7.

WŁAŚCIWOŚCI

gwarancja spieków kwarcowych
aprobata techniczna spieku kwarcowego
certyfikat ze spiekami kwarcowymi
Spiek kwarcowy antypoślizgowy

  Plamy powstałe na skutek:

 

  • środków barwiących na zielono w olejach o niskiej lepkości

  • środków barwiących na czerwono w olejach o niskiej lepkości, tylko dla płytek w kolorze zielonym

  • barwników o działaniu chemicznym/utleniającym - roztwór jodyny w alkoholu / 13 g/l /

  • barwników o działaniu powodującym nakładanie warstwy - olej z oliwek 

  • detergenty i inne aktywnie chemicznie środki utrzymania czystości

  • preparaty stosowane do zachowania czystości wody w basenach kąpielowych,

  • artykuły spożywcze na przykład: mleko, tłuszcze, kawa, wino, soki owocowe, krew, kwasy spożywcze itp.),

  • oleje, smary, paliwa i inne, np. w garażach i warsztatach

Odporność spieków kwarcowych

ODPORNOŚĆ NA PLAMIENIE

Oczyszczanie Powietrza. Promieniowanie słoneczne wchodząc w  reakcję z materiałem, tworzy na powierzchni płyty aktywny tlen. Szkodliwe substancje, które wchodzą w kontakt z aktywnym tlenem na powierzchni są neutralizowane.

Zabezpieczenie antybakteryjne. Używany wewnątrz pomieszczeń, HYDROTECT oferuje właściwości antybakteryjne. Bakterie są neutralizowane, gdy tylko wejdą w kontakt z płytami Laminam.

Samoczyszczenie. Ze względu na właściwości hydrofilowe, w przypadku deszczu będzie powstawała błona ochronna, która rozpuszcza brud i usuwa go z powierzchni płyty.

     Dzięki ścisłej współpracy z japońską firmą TOTO (światowym pionierem technologii fotokatalitycznych), Laminam jest w stanie zapewnić swoim klientom, innowacyjny system samoczyszczący HYDROTECT.

     System HYDROTECT zastosowany na płytach Laminam uzyskuje automatyczne samoczyszczenie każdej powierzchni, dzięki wykorzystaniu zasady fotokatalizy. Naturalne oczyszczanie inicjuje siła światła słonecznego, po czym wszystko zmywane jest wodą deszczową.

Ten wyjątkowy rezultat, jest szczególnie przydatny przy zastosowaniu płyt Laminam na elewacjach bydynków. Ogranicza to znacznie koszty utrzymania, przy jednoczesnym zachowaniu niezmienionej charakterystyki produktu.

 

     Jak to działa?

Wykorzystywana jest zasada na bazie biocydów tytanu.  Na skutek działania światła słonecznego, uruchamia się proces analogiczny do procesu fotosyntezy. Materiał organiczny, który osadza się na powierzchni płyty, podlega rozkładowi, a następnie z wielką łatwością jest usuwany za pomocą wody deszczowej. W przypadku zastosowania płyt na zewnątrz budynków, HYDROTECT usuwa tlenki azotu pochodzące ze spalin, aktywując naturalne oczyszczanie powietrza.

Oprócz tych istotnych efektów środowiskowych prowadzących do równowagi ekologicznej, system gwarantuje samooczyszczanie się materiału na budynkach w sposób przyjazny dla środowiska, ekonomiczny a zarazem skuteczny.

Stosowanie Spieków kwarcowych Laminam z nowatorskim systemem jest zalecany do budynków prywatnych jak i publicznych.

 

     Laminam wraz z systemem HYDROTECT potwierdza swoje ekologiczne powołanie. Dbałość o środowisko naturalne, potwierdzone przez politykę zrównoważonego rozwoju, rozpoczęta przez firmę od dłuższego już czasu, zapewnia dostarczanie produktów na najwyższym światowym poziomie.

Spieki kwarcowe idealne na elewacje

HYDROTECT

NASIĄKLIWOŚĆ

nasiąkliwość spieków kwarcowych

ANTYPOŚLIZGOWOŚĆ

Twardość spieków kwarcowych

SKALA TWARDOŚCI MOHSA

CERTYFIKAT CE: Laminam 5 posiada niezbędne delaracje, dopuszczające do obrotu na terenie Unii Europejskiej. 

Aprobata techniczna ITB: Spieki kwarcowe Laminam 3 oraz 3+ dopuszczone są do stosowania w budownictwie na terenie Polski: Nr Aprobaty Technicznej: ITB AT-15-9003/2012

Gwarancja 25 lat na blaty kuchenne: Najbardziej narażone na uszkodzenia są blaty kuchenne. Dlatego blaty kuchenne są objete 25- letnią gwarancją producenta.

Odporne na graffiti: Płyty są pierwszymi powierzchniami odpornymi na graffiti, są łatwe w czyszczeniu i nawet najodporniejsze farby są z nich usuwane z łatwością.

spieki kwarcowe odporność na graffiti

Cechy ekologiczne i recykling: Płyty są całkowicie naturalnym produktem. Nie emitują żadnych substancji do środowiska i mogą być łatwo zmielone i poddane procesowi recyklingu dla zastosowania w innych procesach produkcyjnych.

cechy ekologiczne spieku kwarcowego

Odporność na promienie UV: Płyty są całkowicie odporne na promieniowanie UV.  Płyty nie zawierają barwników organicznych i są odporne na promienie UV. Nawet jeśli poddane zostają poważnym zmianom klimatycznym, kolory pozostają niezmienione.

odporność na promienie UV spieku kwarcowego

Reakcja na ogień: Płyty nie zawierają materiału organicznego, w związku z tym są odporne na ogień i wysokie temperatury. W przypadku pożaru nie emitują dymu ani substancji toksycznych.

Mrozoodporność: Wartość absorpcji wody przez płyty wynosi 0,1%, w związku z tym są one mrozoodporne i nadają się do eksploatacji we wszystkich warunkach pogodowych.

spiek kwarcowy mrozoodporność

 

Wysoka odporność na zginanie: Płyty charakteryzują się wysoką wytrzymałością na zginanie.

spieki kwarcowe wysoka odporność na ścieranie

Odporność na ścieranie: Płyty są bardzo odporne na zarysowania i głębokie ścieranie. Właściwości płyt pozostają niezmienione nawet przy intensywnej eksploatacji i częstym czyszczeniu.

odporność na ścieranie spieków kwarcowych
Poznaj właściwości spieków kwarcowych