spieki kwarcowe poznań

Spieki Kwarcowe Poznań certyfikowanym wykonawcą firmy EUTHERM 
- producenta innowacyjnych paneli termoizolacyjnych Thermolam

Połączenie tych materiałów czyli płyty ceramicznej ze spieków kwarcowych oraz kompozytu PSUR, pozwoliło stworzyć nowatorskie rozwiązanie pozwalające nal odstąpienie od zasady wykonywania elewacji wentylowanych i wykonywania nowoczesnych i jednocześnie termoizolacyjnych, niewentylowanych elewacji budynków.

Wprowadzenie

Dotychczas fasady budynków pokrywane były najczęściej różnego rodzaju tynkami. Jednak wzrost cen nośników energii oraz nowe regulacje prawne wymuszają inwestycje w docieplanie budynków i obecnie najczęściej spotykaną technologią ocieplania ścian zewnętrznych jest tzw. metoda lekka mokra. W metodzie tej płyty styropianu przykleja się do ścian budynku i mocuje mechanicznie za pomocą specjalnych kołków, przechodzących przez warstwę izolacji. Następnie na płyty styropianowe nakładana jest warstwa kleju tak aby całkowicie zakryć warstwę styropianu, na który przyklejana jest siatka wzmacniająca (najczęściej włókno szklane) i która pokrywana jest kolejną warstwą kleju. W końcu tak zaizolowana i przygotowana ściana budynku pokrywana jest warstwą cienkowarstwowego tynku. Cena tak otrzymanych elewacji jest akceptowalna przez rynek budowlany, lecz trwałość tego typu elewacji jest ograniczona w czasie.

Równolegle istnieje znaczący segment rynku elewacji wiecznotrwałych wykonywanych z materiałów naturalnych lub sztucznych, z piaskowca, marmurów i granitów, bazaltów, a także w postaci imitacji tych kamieni. Płyty elewacyjne z tych materiałów mają znaczną grubość i przez to olbrzymi ciężar tych płyt wymaga systemu rusztów i zawiesi mechanicznych zdolnych do utrzymania ciężaru nawet do 400 kg na 1 m2 powierzchni elewacji. Przy tego typu elewacjach pod płytami upychana jest izolacja termiczna wykonywana z wełny mineralnej lub styropianu. Musi ona jednak omijać stelaż mocujący i haki mocujące płyty. Powstają jednak w ten sposób mostki termiczne radykalnie pogarszające własności izolacyjne elewacji obiektów. Dodatkowo, ze względu na dużą nasiąkliwość stosowanych materiałów termoizolacyjnych i brak możliwości dyfundowania wilgoci przez lite płyty osłonowe, konieczne jest stosowanie elewacji wentylowanych, w których płyty osłonowe były oddalone od materiału termoizolacyjnego. Powstająca w ten sposób szczelina powietrzna umożliwia osuszanie zawilgoconej izolacji. Jednak utworzony w szczelinie powietrznej komin wzmagał procesy konwekcji dalekozasięgowej, dodatkowo pogarszając własności izolacyjne elewacji.

Rozwiązanie zaproponowane przez firmę Eutherm to połączenie płyt ceramicznych oraz materiału izolacyjnego, w który wbudowany jest system zawiesi mechanicznych służących do mocowania poszczególnych paneli termoizolacyjnych na ścianie budynku. System firmy Eutherm to rozwiązanie łączące elementy wszystkich przedstawionych powyżej technik wykonywania elewacji budynków i jednocześnie zachowujące wszystkie zalety poszczególnych metod. Podstawą nowego systemu są dwa nowatorskie na rynku budowlanym materiały. Pierwszym materiałem są płyty ze spieków kwarcowych. Natomiast drugim elementem panelu termoizolacyjnego firmy Eutherm jest kompozytowy materiał PSUR, którego technologię wytwarzania przygotowano w polskiej firmie HIT Konsulting.

Pierwszym elementem rozwiązania zaproponowanego przez firmę Eutherm są płyty ceramiczne laminam. Płyty tego typu powstają w wyniku głębokiego spiekania czystych iłów kwarcytowych w temperaturze powyżej 1200°C. Technologia pozwala na wykonywanie wielkoformatowych płyt ceramicznych o rozmiarach 1000 x 3000 mm oraz o grubościach 2 i 3 mm. Płyty te mogą być w fazie spiekania dowolnie barwione oraz uzyskać dowolną fakturę powierzchni zewnętrznej. Dzięki temu można uzyskiwać najwyższe walory estetyczne elewacji budynków. Powierzchnia tego typu płyt jest bardzo twarda i odporna na zarysowania mechaniczne i całkowicie bierna chemicznie. Te właśnie właściwości płyt laminam sprawiają, że są one odporne na warunki atmosferyczne oraz pozwalają na łatwe utrzymanie czystości (graffiti). Jednocześnie jednak obniżanie grubości osłonowych płyt ceramicznych i przez to zmniejszenie ciężaru spowodowało utratę ich właściwości konstrukcyjnych. Wymusiło to jednak, że tego typu płyty powinny być naklejane na odpowiednio przygotowane podłoże, obok izolacji termicznej oraz systemu mechanicznych zawiesi.

Drugi element panelu firmy Etherm to materiał kompozytowy o nazwie PSUR. Jest to nowoczesny kompozytowy materiał termoizolacyjny otrzymywany w procesie jednoczesnej ekspansji perełek polistyrenu oraz spienienia i sieciowania sztywnej pianki poliuretanowej PUR. Stąd też jego szczególne cechy łączące różne cechy obu materiałów: spienionego polistyrenu (EPS) i sztywnej pianki poliuretanowej PUR.

EPS (styropian) jest tanim i bardzo często stosowanym w budownictwie materiałem izolacyjnym. Jego podstawowymi zaletami jest łatwość montażu oraz cena tego rodzaju izolacji. Nie jest on jednak pozbawiony szeregu wad, np. mała odporność na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne czy brak odporności na wysokie temperatury. Natomiast współczynnik przewodnictwa cieplnego styropianowych warstw izolacyjnych standardowo stosowanych w budownictwie waha się w granicach 0,035-0,045 W/mK.

Wszystkich wymienionych wad płyt EPS nie posiada sztywna pianka poliuretanowa (PUR). Jest to doskonały materiał termoizolacyjny, cechujący się również bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi i jest bardzo odporna na rozpuszczalniki organiczne zawarte w klejach. Natomiast współczynnik przewodnictwa cieplnego PUR jest niższy od EPS i zawarty jest w granicach od 0,023 W/mK.

Oprócz wymienionych zalet, sztywne pianki PUR cechuje właściwość, która bardzo ogranicza ich zastosowanie w budownictwie jako płyty termoizolacyjne. Tą cechą jest termokurczliwość, która w typowych płytach zwykle jest mniejsza od 3%. To jednak oznacza, że płyta o długości 1 metra w okresie zimowym może się skurczyć o 2-3 cm i w ten sposób może nastąpić bardzo niekorzystne rozszczelnienie warstwy termoizolacyjnej. Drugim ograniczeniem zastosowania tego typu płyt w budownictwie jest koszt tego materiału, nawet kilkukrotnie wyższy od typowych płyt EPS.

Kompozytowy materiał PSUR jest rozwiązaniem pozwalającym połączyć zalety EPS oraz PUR. Proces technologiczny otrzymywania tego kompozytu został opracowany przez polską firmę HIT Konsulting. Otrzymywany jest on w procesie jednoczesnej ekspansji perełek polistyrenu oraz spienienia i sieciowania sztywnej pianki poliuretanowej PUR. Dzięki temu, że jest to proces jednostopniowy, następuje równolegle powstanie obu tworzyw. W pewnym sensie PSUR swoją wewnętrzną strukturą przypomina plaster miodu, w którego komórkach umieszczone są kuleczki spienianego polistyrenu (styropianu, EPS). Natomiast osnową EPS jest poliuretan, którego właściwości mogą być w szerokim zakresie zmieniane i dostosowane do końcowych potrzeb wytwarzanego w ten sposób kompozytu. Twardość poliuretanu, wytrzymałość mechaniczna, elastyczność, adhezyjność czy odporność chemiczna jest ściśle zależna od jego składników. W ten sposób kompozytowy materiał PSUR może posiadać właściwości mechaniczne, konstrukcyjne czy termoizolacyjne ściśle dostosowane do wybranych zastosowań. Dobierając więc w odpowiedni sposób składniki pianki PUR możliwe jest otrzymanie osnowy poliuretanowej o takich właściwościach konstrukcyjnych (adhezja, właściwości mechaniczne), dzięki którym możliwe jest bardzo trwałe połączenie stalowego stelaża oraz ceramicznej płyty laminam.

Ponieważ podstawowym polimerem konstrukcyjnym kompozytowego materiału PSUR jest poliuretan, to ma on bardzo dobre właściwości konstrukcyjne, adhezyjne oraz jest odporny chemicznie. Równie ważną cechą PSUR są jego właściwości termiczne, współczynnik przewodnictwa cieplnego dla tego materiału wynosi ok. 0,03 W/mK, jest więc niższy od typowych materiałów izolacyjnych, styropianu czy wełny mineralnej. Panel samoistnie (bez uwzględnienia izolacyjności ściany nośnej) spełnia normę izolacyjności cieplnej ścian budynku. (współczynnik przenikania ciepła U wynosi 0,25 W/m2 K).

Ze względu na komórkową strukturę materiału i wypełnienie kuleczkami EPS, to jego skurcz termiczny jest bardzo niewielki i zbliżony do termokurczliwości ceramiki. To właśnie dzięki tej znikomej różnicy termokurczliwości nie zaobserwowano odspajania, czy nawet wyginania powierzchni ceramicznych paneli, w czasie badań termicznych, w których panel był cyklicznie chłodzony do -30°C i rozgrzewany do +70°C.

To właśnie doskonałe właściwości konstrukcyjne i adhezyjnej oraz bardzo niski skurcz termiczny materiału kompozytowego PSUR zbliżony do ceramiki, umożliwia trwałe połączenie elewacyjnych płyt ceramicznych z materiałem termoizolacyjnym oraz aluminiowym systemem zawiesi.

Zastosowanie więc materiału kompozytowego PSUR i systemu paneli termoizolacyjnych firmy Eutherm, umożliwia wytworzenie wiecznotrwałych elewacji budynków, nie posiadających negatywnych cech dotychczas stosowanych elewacji i o najwyższych walorach estetycznych.

Panel Thermolam posiada Certyfikat  Instytutu Techniki Budowlanej potwierdzający bezpieczeństwo ogniowe w klasie NRO (nie rozprzestrzeniajacy ognia) oraz spełnienie normy europejskiej ETAG 017 dla termoizolacyjnych paneli elewacyjnych.

 

19 maja 2016

POWRÓT

Technologia Thermolam to innowacyjna technologia produkcji nowego typu paneli termoizolacyjnych do pokrywania fasad budynków. Rozwiązanie zaproponowane i wdrożone przez firmę Eutherm to połączenie płyt ceramicznych oraz materiału izolacyjnego. Systemy firmy Eutherm to rozwiązania łączące zalety wszystkich stosowanych dotychczas technik ocieplania elewacji budynków.

Podstawą opracowanego przez nas systemu tworzenia elewacji budynków są trzy nowatorskie na rynku budowlanym rozwiązania konstrukcyjne i materiały:

  • nowoczesny kompozytowy materiał termoizolacyjny PSUR otrzymywany z połączenia spienionego polistyrenu (EPS) i sztywnej pianki poliuretanowej (PUR).
  • system zawiesi mechanicznych pozwalający na mocowanie poszczególnych paneli termoizolacyjnych na ścianie budynku
  • włoskie spieki kwarcowe

Copyrights 2016  Łukasz Klimek

                                            Dominik Rokosz

Autoryzowany wykonawca

autoryzowany wykonawca producenta spieków kwarcowych firmy Laminam
spieki kwarcowe poznań - logo

Spieki Kwarcowe Poznań

ul. Rynkowa 1

62-081 Przeźmierowo

tel. 533-583-111

        502-177-799

biuro@spiekikwarcowepoznan.pl

poczta@spiekikwarcowepoznan.pl

Facebook Spieki kwarcowe Poznań
Google plus Spieki kwarcowe Poznań